• ΑΡΧΙΚΗ
  • Δημοσιεύσεις από ECOELASTIKA AE
  • Σελίδα 5

Αρχείο

Το «ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» από μεταχειρισμένα ελαστικά της ECOLASTIΚA, του Δήμου Αμαρουσίου

Αθήνα, Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Η ECOELASTIKA, ως ο μοναδικός εγκεκριμένος Φορέας της Πολιτείας, για τη διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσει, οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης των «Τοπικών Κοινωνιών», …

Περισσότερα →

Εγγραφή στο Μητρώο Παραγωγών του Ε.Ο.Α.Ν

Σας ενημερώνουμε ότι οι εισαγωγείς ελαστικών και οι εισαγωγείς οχημάτων που φέρουν ελαστικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 2 παρ. 3 εδ. ΣΤ του Ν 3854/2010) έχουν υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ). Στην ιστοσελίδα του …

Περισσότερα →

Προτεινόμενες προδιαγραφές για χρήση τρίμματος ελαστικού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής για τροποποίηση ασφάλτου

Η προτεινόμενη προδιαγραφή καλύπτει την παραγωγή τροποποιημένου ασφαλτομίγματος, το οποίο αποτελείται από ανάμιξη ασφαλτικού, ανακυκλωμένου ελαστικού οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (δηλαδή βουλκανισμένου καουτσούκ) και λοιπών προσθέτων που απαιτούνται για τη τελική χρήση του ασφαλτομίγματος στην κατασκευή του οδοστρώματος. Το ελαστικό …

Περισσότερα →