Συλλέκτες – Μεταφορείς

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣΑΔΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΑ: 160103 / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ECO TRANS ΕΠΕΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8852/16-12-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3719/212431/29-10-2012
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΑΤΤΙΚΗΣΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ1890/5215/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2015/13-10-2015
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΡ. ΠΡΩΤ. 48622/1359/ΑΦ 6.1.16.1/12-11-2013
ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΡ. ΠΡΩΤ. 1884/74716/25-05-2016
Δ.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3971/2-12-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12378/649/22-04-2015
ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΗΣΚΡΗΤΗΣΑΡ. ΠΡΩΤ. 4496/25-02-2016
ΔΡΟΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΡ. ΠΡΩΤ. 34359/13-5-2016
ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΜΕ – ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΡ. ΠΡΩΤ. 3189/2825/02.07.2012
ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΕΠΕ ΙΜΕΚΡΗΤΗΣΑΡ. ΠΡΩΤ. 3402/06-11-2015
ΜΑΡΑΘΟΣ Γ. – ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤ. ΟΕΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΡ. ΠΡΩΤ. 3238/135724/03-09-2015
ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΑΤΤΙΚΗΣΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ 151/2762/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2015/02-06-2015
ΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΟΕΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΡ. ΠΡΩΤ. 98614/ΑΦ 6.1.16.1/16.12.2014
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΤΩΛΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 427/29650/30.03.2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 755/34639/07.03.2016
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΙΩΤΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΡ. ΠΡΩΤ. 2204/60572/27-6-2013
ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. STAR ECO ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28558/909/13-07-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 477/26271/17-03-2016
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS AEΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΡ. ΠΡΩΤ. 42739/9692/24-12-2013
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΗΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡ. ΠΡΩΤ. 7179/185/25-02-2016
ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΡ. ΠΡΩΤ. 1030/54360/11-04-2016
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 3855/1243/22.01.2013
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΜΕΝΕΓΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΡ. ΠΡΩΤ. 11739/2338/25.04.2012
ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΡ. ΠΡΩΤ. 1824/97989/13-06-2013