Καλωσήρθατε

Αποστολή της ECOELASTIKA είναι η διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, λαμβανομένων υπόψη πρώτιστα περιβαλλοντικών και οικονομικών κριτηρίων.


Κύριο Μέλημα μας: Το Περιβάλλον

Η ECOELASTIKA δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα καθότι δεν μοιράζει κέρδη στους μετόχους της. Κύριο μέλημά της είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και δη της εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών.

horizontal break

Νέα Ecoelastika

ΝΕΑ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ecoelastika

Ε.Κ.Ε.

RAP-ELT Ecoelastika

RAP-ELT

Έρευνα & Ανάπτυξη Ecoelastika

ΈΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

horizontal break

Πώς γλυτώνουμε από 40.000 τόνους ελαστικών;

Στα περίπου 15 χρόνια που λειτουργεί η Ecoelastika, o φορέας που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του συστήματος διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, η Ελλάδα έχει απαλλαγεί από την ρίψη δεκάδων χιλιάδων τόνων ελαστικών στους ΧΥΤΑ, ενώ σπάνιο είναι πλέον το φαινόμενο των πεταμένων παλιών ελαστικών στις άτυπες χωματερές.