Το σύνολο των συλλεγόμενων ελαστικών αξιοποιείται σήμερα από τις συνεργαζόμενες εταιρίες μηχανικής επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης που έχουν συμβληθεί με την ECOELASTIKA για το σκοπό αυτό.