Αξιοποίηση

Οι μέθοδοι τελικής αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών που εφαρμόζονται σήμερα είναι οι εξής:

  • Μηχανική κοκκοποίηση για ανακύκλωση
  • Ενεργειακή αξιοποίηση στην τσιμεντοβιομηχανία εντός Ελλάδας
  • Εξαγωγές για ενεργειακή αξιοποίηση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες
  • Εξαγωγές για επαναχρησιμοποίηση