• ΑΡΧΙΚΗ
  • Δημοσιεύσεις από ECOELASTIKA AE
  • Σελίδα 5

Αρχείο

H ECOELASTIKA στο συνέδριο «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α.»

H ECOELASTIKA είχε παρουσία στο συνέδριο με θέμα: «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α., Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων», 15 έως 16 Ιανουαρίου 2016 στην Αλεξανδρούπολη, που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, …

Περισσότερα →

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στο Δήμο Αμαρουσίου

Το «ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» από μεταχειρισμένα ελαστικά της ECOLASTIΚA, στόλισαν παραμονές Χριστουγέννων τα παιδιά των εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου

Η ECOELASTIKA, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης των « Τοπικών Κοινωνιών», ξεκινώντας από την έδρα της

Περισσότερα →

Το «ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» από μεταχειρισμένα ελαστικά της ECOLASTIΚA, του Δήμου Αμαρουσίου

Αθήνα, Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Η ECOELASTIKA, ως ο μοναδικός εγκεκριμένος Φορέας της Πολιτείας, για τη διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσει, οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης των «Τοπικών Κοινωνιών», …

Περισσότερα →

Εγγραφή στο Μητρώο Παραγωγών του Ε.Ο.Α.Ν

Σας ενημερώνουμε ότι οι εισαγωγείς ελαστικών και οι εισαγωγείς οχημάτων που φέρουν ελαστικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 2 παρ. 3 εδ. ΣΤ του Ν 3854/2010) έχουν υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ). Στην ιστοσελίδα του …

Περισσότερα →