• ΑΡΧΙΚΗ
  • /Kατηγορία :  Δελτία Τύπου  
  • Σελίδα 3

Αρχείο ‘Δελτία Τύπου’

Το «ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» από μεταχειρισμένα ελαστικά της ECOLASTIΚA, του Δήμου Αμαρουσίου

Αθήνα, Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Η ECOELASTIKA, ως ο μοναδικός εγκεκριμένος Φορέας της Πολιτείας, για τη διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσει, οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης των «Τοπικών Κοινωνιών», …

Περισσότερα →

Εκδήλωση για τα 10 Χρόνια ECOELASTIKA

Η ECOELASTIKA πραγματοποίησε το Δεκέμβριο του 2014 εκδήλωση στο πολιτιστικό κέντρο ΑΘΗΝΑΪΣ για τα 10 χρόνια λειτουργίας της. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν όλοι οι συνεργάτες του συστήματος, μεταξύ των οποίων οι εταιρίες εισαγωγής ελαστικών και οχημάτων, οι συλλέκτες-μεταφορείς και οι μονάδες …

Περισσότερα →

Ολοκλήρωση Δράσης «Συλλογή ελαστικών τέλους κύκλου ζωής φορτηγών οχημάτων από διαλυτήρια ΟΤΚΖ »

Η Ecoelastika το τελυταίο τρίμηνο του 2013 πραγματοποίησε δράση με τίτλο «Συλλογή ελαστικών τέλους κύκλου ζωής φορτηγών οχημάτων από διαλυτήρια ΟΤΚZ».*

Η δράση απευθυνόταν σε διαλυτήρια ΟΤΚΖ συμβεβλημένα με την Ecoelastika τα οποία αντιμετώπιζαν πρόβλημα σώρευσης άχρηστων ελαστικών (κατηγορίας Β) …

Περισσότερα →