Αρχείο ‘Λοιποί Διαγωνισμοί Ανενεργοί’

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟ 08-04-2020 ΕΩΣ 29-04-2020

 

Το εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών ECOELASTIKA στο πλαίσιο ανάπτυξης του σκοπού του διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Πρόκειται για …

Περισσότερα →

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΠΟ 06-03-2020 ΕΩΣ 26-03-2020

 

Η ECOELASTIKA ΑΕ (Σωρού 14, 4ος όροφος διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο της διαφημιστικής προβολής και προώθησης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ECOELASTIKA AE. Η χρονική διάρκεια του έργου θα …

Περισσότερα →

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΠΟ 24-06-2019 ΕΩΣ 18-07-2019

 

Το εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών ECOELASTIKA στο πλαίσιο ανάπτυξης του σκοπού του διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου σε υπηρεσίες εξωτερικών ελέγχων συνεργαζόμενων μονάδων ανάκτησης …

Περισσότερα →

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ 14-05-2019 ΕΩΣ 03-06-2019

 

Η ECOELASTIKA ΑΕ (Σωρού 14, 4ος όροφος διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του σχεδιασμού και δημιουργίας και υποστήριξης προγράμματος επιβράβευσης των εμπλεκόμενων μερών της. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι …

Περισσότερα →