Συλλέκτες – Μεταφορείς

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣΑΔΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΑ: 160103 / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗ.Μ.Α.
ECO TRANS ΕΠΕΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
457-6
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΑΤΤΙΚΗΣ1237-1
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ731-2
Δ.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7685-2
ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΗΣΚΡΗΤΗΣ1639-1
ΔΡΟΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2049-1
ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΜΕ – ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ14488-1
ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΑΕΚΡΗΤΗΣ16466-1
ΜΑΡΑΘΟΣ Γ. – ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤ. ΟΕΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2087-2
ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΑΤΤΙΚΗΣ6708-2
ΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΟΕΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ3191-2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΙΩΤΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2168-1
ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. STAR ECO ΗΠΕΙΡΟΥ 9196-4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS AEΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
210-3
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΗΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2143-2
ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2997-1
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ12037-2
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΜΕΝΕΓΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ403-1
ΠΕΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ1382-2
ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
20551-1
20551-2