Συλλέκτες – Μεταφορείς

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣΑΔΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΑ: 160103 / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗ.Μ.Α.
ECO TRANS ΕΠΕΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
457-6
GO GREEN RECYCLING ΙΚΕΘΕΣΣΑΛΙΑ21383-2
ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ20551-1
20551-2
ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
396-1
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΑΤΤΙΚΗΣ1237-1
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ731-2
Δ.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7685-2
ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΗΣΚΡΗΤΗΣ1639-1
ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΚΕΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ14488 - 1
ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΑΕΚΡΗΤΗΣ16466-1
ΜΑΡΑΘΟΣ Γ. – ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤ. ΟΕΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2087-2
ΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΟΕΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ3191-2
Π. ΓΙΩΤΗΣ ΙΚΕΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
28047-1
ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. STAR ECO ΗΠΕΙΡΟΥ 9196-4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS AEΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
210-3
ΠΕΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ1385-1
ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12718-3
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΗΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
2143-2
ΣΥΛΜΕΤΑΝ ΙΚΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
25850
ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2997-1
ΥΨΙΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΚΕΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
24741-1