• ΑΡΧΙΚΗ
  • NEA
  • Απάντηση της ECOELASTIKA στο νέο σχέδιο Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση στις 2 Ιουνίου 2015