Δεν βλέπετε αυτό το μήνυμα; Πατήστε ΕΔΩ για να το δείτε
Ανασκόπηση 3ου Τριμήνου 2014
Πρωτογενής συλλογή (tns)
Το Γ΄ τρίμηνο του 2014 συλλέχθηκαν συνολικά 9086 τόνοι μεταχειρισμένων ελαστικών από ολόκληρη τη χώρα.Είδος τελικής αξιοποίησης (%)
Το 53% των μεταχειρισμένων ελαστικών που συλλέχθηκαν την περίοδο 01/01/2014 – 30/09/2014 οδηγήθηκαν για ενεργειακή αξιοποίηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Το υπόλοιπο 47% αξιοποιήθηκε σε τελικές εφαρμογές και προϊόντα (ανακύκλωση).Προέλευση συλλεγόμενων ελαστικών (%)
Εξελίξεις


Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.ecoelastika.gr
Εάν δεν θέλετε να παίρνετε emails
από την εταιρία μας παρακαλούμε
πατήστε εδώ.