• ΑΡΧΙΚΗ
  • Περιβαλλοντικές παράμετροι


Περιβαλλοντικές παράμετροι

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά μοιάζουν με «αδρανή» υλικά καθότι δεν αποσυντίθενται εύκολα και δεν αποτελούν κίνδυνο τόσο για το έδαφος όσο και για τον αέρα.

Η ενεργειακή τους αξιοποίηση από την τσιμεντοβιομηχανία δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθότι οι συνθήκες καύσεις (υψηλές θερμοκρασίες, κλειστό σύστημα, online παρακολούθηση ρύπων) που επικρατούν στους περιστροφικούς κλιβάνους δεν επιτρέπουν την δημιουργία επιπρόσθετων ρύπων από αυτούς που ούτως ή άλλως εκλύονται κατά την καύση των πρωτογενών στερεών καυσίμων (π.χ. petcoke, λιθάνθρακας, κλπ.). Επίσης τα μεταχειρισμένα ελαστικά δεν περιέχουν αλογόνα στη χημική τους σύνθεση κατά συνέπεια είναι αδύνατη η δημιουργία αλογονωμένων υδρογονανθράκων (διοξινών, PCB’s, κλπ.) κατά την ενεργειακή τους αξιοποίηση.

Η προσωρινή αποθήκευση των μεταχειρισμένων ελαστικών δεν συνεπάγεται περιβαλλοντικές επιπτώσεις εφόσον αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του κάθε χώρου, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και έχουν επίσης ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Σημειωτέον ότι τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων δεν κατατάσσονται στα εύφλεκτα υλικά.

Στους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει τακτικά να διενεργούνται εργασίες απεντόμωσης από εξειδικευμένα συνεργεία καθαριότητας για την αποφυγή συγκέντρωσης κουνουπιών στους σωρούς των ελαστικών.