Ποιοι Είμαστε

Η Ecoelastika ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2002 από τις 5 μεγαλύτερες εταιρίες εισαγωγής ελαστικών στην Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών.

Τον Φεβρουάριο του 2003 υπέβαλε ολοκληρωμένη πρόταση για έγκριση από την ΕΠΕΔ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η πρώτη έγκριση του Συλλογικού Συστήματος ισχύει από τον Ιούλιο του 2004 με την έκδοση της ΥΑ106157/04 και η κανονική λειτουργία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2004.

Μέλη της Ecoelastika είναι όλες οι εταιρίες εισαγωγής ελαστικών & οχημάτων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και θεωρούνται «υπόχρεοι» βάσει του νόμου.

Τον Νοέμβριο του 2011 η Ecoelastika έλαβε νέα έγκριση συλλογικού συστήματος από τον αρμόδιο Ελληνικό οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν) σύμφωνα με την από 23/11/2011 απόφαση.

Η ECOELASTIKA A.E. αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών σε εφαρμογή του νόμου 2939/2001 και του ΠΔ 109/2004.