Πρότυπα

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά ή τα τεμάχιά τους (τρίμμα, πούδρα κλπ.) χρησιμοποιούνται ως υλικό τροφοδοσίας συγκεκριμένων παραγωγικών διαδικασιών ή ως πρώτη ύλη για μια σειρά εφαρμογών και τελικών προϊόντων. Ο τρόπος περιγραφής των ποιοτικών χαρακτηριστικών των μεταχειρισμένων ελαστικών και των παραγώγων τους, αποτελεί μια καλή μεθοδολογία για τον ακριβή ορισμό των κατηγοριών των διαφόρων υλικών με βάση το μεταχειρισμένο ελαστικό. Οι χημικές και φυσικές ιδιότητες παρέχουν μια ένδειξη των εφαρμογών για τις οποίες είναι κατάλληλα τα διάφορα υλικά. Είναι το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη συγκεκριμένων εφαρμογών ή/και τελικών προϊόντων.

Σήμερα έχουν εκδοθεί αρκετά πρότυπα για τελικά προϊόντα από μεταχειρισμένα ελαστικά, τόσο για την μεθοδολογία κατασκευής τους, όσο και για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (ASTM, DIN, CEN κλπ.)