Προωθητικό Υλικό

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε προωθητικό υλικό, π.χ.: έντυπα, αφίσσες, κλπ (σε μορφή pdf) τα οποία εκδίδουμε κατά καιρούς, καθώς και φωτογραφικό υλικό από δραστηριότητες της EcoElastika, για να τις δημοσιεύσετε στο δικό σας web site.


ecoelastikaspot – Πιστοποιημένος Συνεργάτης


Infographic Βουλκανιζατέρ


Infographic Κοινού


Ενημερωτικό Έντυπο 2016

Περιγραφή εδώ..


Σύρος Τρίαθλον 2016

Περιγραφή εδώ..


Συμμετέχω στην Ανακύκλωση 2016

Περιγραφή εδώ..


Τίτλος Εντύπου εδώ

Περιγραφή του εντύπου εδώ..


Φεστιβάλ Ανακύκλωσης..

Περιγραφή εδώ..