Ρόλος Συστήματος

Η τελική διάθεση των μεταχειρισμένων ελαστικών αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα καθώς οι ανάγκες και ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει σαν αποτέλεσμα να προκύπτει μεγάλος όγκος μεταχειρισμένων ελαστικών, ο οποίος συνεχώς αυξάνεται. Τα ελαστικά δεν αποσυντίθεται εύκολα, με αποτέλεσμα η ανεξέλεγκτη διάθεση τους στο περιβάλλον να αποτελεί τεράστιο οικολογικό πρόβλημα.

Η υγειονομική ταφή τους σε εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ δεν ενδείκνυται καθώς καταλαμβάνουν μεγάλο ωφέλιμο όγκο μειώνοντας έτσι τον μέσο χρόνο ζωής τους και σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε (31/99) έχει ήδη απαγορευτεί. Ταυτόχρονα, η ανεξέλεγκτη καύση τους οδηγεί στην απελευθέρωση ουσιών επικινδύνων για την δημόσια υγεία.

Η «ECOELASTIKA Α.Ε.», έχοντας την επίβλεψη της διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, συμβάλλει στην αξιοποίηση τους με βασικό κριτήριο το περιβαλλοντικό όφελος. Οι κυριότερες μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών είναι η παραγωγή τρίμματος μέσω μηχανικής κοκκοποίησης για ανακύκλωση, η ενεργειακή ή θερμική αξιοποίηση μέσω συναποτέφρωσης σε τσιμεντοβιομηχανίες ή χαλυβουργίες και η επαναχρησιμοποίηση (αναγόμωση, εμπόριο μεταχειρισμένων).

Τα απόβλητα μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων δεν έχουν εμπορική αξία. Αντίθετα έχουν «αρνητική» αξία, γεγονός που σημαίνει ότι το σύνολο των εργασιών συλλογής, μεταφοράς και τελικής αξιοποίησης θα πρέπει να χρηματοδοτείται. Αυτό το ρόλο έχει αναλάβει η Ecoelastika.