Σημεία συλλογής θεωρούνται τα βουλκανιζατέρ και τα συνεργεία της χώρας που είναι εγγεγραμμένα μέλη στο σύστημα της ECOELASTIKA. Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία συλλογής γίνεται μέσω αδειοδοτημένων συλλεκτών – μεταφορέων υπεργολάβων της ECOELASTIKA. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
Το κάθε σημείο συλλογής όταν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ελαστικά επιβατικών ή/και 10 ελαστικά φορτηγών ή/και 45 ελαστικά moto θα πρέπει να ειδοποιεί την ECOELASTIKA για την παραλαβή των μεταχειρισμένων ελαστικών, δηλώνοντας την ποσότητα που έχει συγκεντρώσει ανά κατηγορία ελαστικού η οποία καταγράφεται στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας. Ο συλλέκτης-μεταφορέας που έχει οριστεί για κάθε γεωγραφική περιοχή, ειδοποιείται ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση από την ECOELASTIKA για τις εκκρεμείς παραγγελίες.

Κατά την ολοκλήρωση της συλλογής των ελαστικών από τον συλλέκτη πραγματοποιείται αυτόματη ενημέρωση της βάσης δεδομένων της ECOELASTIKA για τον ακριβή αριθμό μεταχειρισμένων ελαστικών που συλλέχθηκαν από κάθε σημείο συλλογής.

H εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης της συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία συλλογής γίνεται πλέον μέσω Android εφαρμογής, η οποία είναι εγκατεστημένη σε tablets τα οποία φέρουν τα οχήματα συλλογής και μεταφοράς ελαστικών. Μέσω των tablets τα οποία χειρίζονται οι συλλέκτες-μεταφορείς, υπάρχει online διασύνδεση και αμφίδρομη ενημέρωση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαδικασία συλλογής ελαστικών τέλους κύκλου ζωής με τον κεντρικό server της Ecoelastika.


Φόρμα Εγγραφής Νέου Σημείου Συλλογής

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να ανεβάσετε (upload) την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας
σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες

(Υποχρεωτικά Πεδία * ).

 • Επωνυμία Εταιρείας *
 • Διακριτικός Τίτλος Εταιρίας *
 • Όνομα Εκπροσώπου *
 • Επώνυμο Εκπροσώπου *
 • Email *
 • Σταθερό Τηλέφωνο *
 • Κινητό Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Διεύθυνση *
 • Τ.Κ. *
 • Πόλη *
 • Δήμος *
 • ΑΦΜ *
 • Δ.Ο.Υ *

 

Άδεια Λειτουργίας της Επιχείρησης σας * (ανέβασμα αρχείου)
Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή doc - docx - pdf - jpg - jpeg - png - gif ή tiff
και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 1.000kb (1MB) σε μέγεθος

 

Η ECOELASTIKA δημιούργησε το πρόγραμμα επιβράβευσης με τίτλο ecoelastika REWARDS, αποκλειστικά για όλα τα συνεργαζόμενα με την ECOELASTIKA σημεία συλλογής (βουλκανιζατέρ-συνεργεία) τα ecoelastikaspots. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενδιαφέρομαι για συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα επιβράβευσης ecoelastika REWARDS και δηλώνω το παρακάτω κινητό τηλέφωνο ως απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή μου σε αυτό.

Κινητό Τηλέφωνο για Πρόγραμμα Επιβράβευσης: *

* Παρακαλούμε μη παραλείψετε να συμπληρώσετε το πεδίο "Κινητό Τηλέφωνο για Πρόγραμμα Επιβράβευσης" σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιβράβευσης ecoelastika REWARDS.

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή.