Σημεία συλλογής θεωρούνται τα βουλκανιζατέρ και τα συνεργεία της χώρας που είναι εγγεγραμμένα μέλη στο σύστημα της ECOELASTIKA. Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία συλλογής γίνεται μέσω αδειοδοτημένων συλλεκτών – μεταφορέων υπεργολάβων της ECOELASTIKA. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
Το κάθε σημείο συλλογής όταν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ελαστικά επιβατικών ή/και 10 ελαστικά φορτηγών ή/και 45 ελαστικά moto θα πρέπει να ειδοποιεί την ECOELASTIKA για την παραλαβή των μεταχειρισμένων ελαστικών, δηλώνοντας την ποσότητα που έχει συγκεντρώσει ανά κατηγορία ελαστικού η οποία καταγράφεται στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας. Ο συλλέκτης-μεταφορέας που έχει οριστεί για κάθε γεωγραφική περιοχή, ειδοποιείται ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση από την ECOELASTIKA για τις εκκρεμείς παραγγελίες.

Κατά την ολοκλήρωση της συλλογής των ελαστικών από τον συλλέκτη πραγματοποιείται αυτόματη ενημέρωση της βάσης δεδομένων της ECOELASTIKA για τον ακριβή αριθμό μεταχειρισμένων ελαστικών που συλλέχθηκαν από κάθε σημείο συλλογής.

H εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης της συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία συλλογής γίνεται πλέον μέσω Android εφαρμογής, η οποία είναι εγκατεστημένη σε tablets τα οποία φέρουν τα οχήματα συλλογής και μεταφοράς ελαστικών. Μέσω των tablets τα οποία χειρίζονται οι συλλέκτες-μεταφορείς, υπάρχει online διασύνδεση και αμφίδρομη ενημέρωση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαδικασία συλλογής ελαστικών τέλους κύκλου ζωής με τον κεντρικό server της Ecoelastika.


Φόρμα Εγγραφής Νέου Σημείου Συλλογής

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας, που έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχία. Επίσης, παρακαλούμε κατεβάστε το pdf και συμπληρώστε τα στοιχεία σας με σφραγίδα της εταιρείας σας και αποστείλετε το στο Fax: 210 61 28 659.


Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία σας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Μην αμελήσετε να ανεβάσετε (upload) την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας

(Υποχρεωτικά Πεδία * ).

 • Επωνυμία Εταιρείας *
 • Διακριτικός Τίτλος Εταιρίας *
 • Όνομα Υπευθύνου *
 • Επώνυμο Υπευθύνου *
 • Email *
 • Τηλέφωνο *
 • Fax *
 • Διεύθυνση *
 • Τ.Κ. *
 • Πόλη *
 • ΑΦΜ *
 • Δ.Ο.Υ *

Άδεια Λειτουργίας της Επιχείρησης σας (ανέβασμα αρχείου)
Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή doc - docx - pdf - jpg - jpeg - png - gif ή tiff
και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 1.000kb (1MB) σε μέγεθος