• ΑΡΧΙΚΗ
  • Στόχοι συλλογικού συστήματος


Στόχοι Συλλογικού Συστήματος

Οι στόχοι του ΠΔ 109/2004 οι οποίοι είχαν ήδη επιτευχθεί πριν από τον Ιούλιο του 2006, ήταν:
Αξιοποίηση του 65% των αποσυρόμενων ελαστικών
Ανακύκλωση τουλάχιστον του 10% των αποσυρόμενων ελαστικών

Από την έως σήμερα λειτουργία του συστήματος της Ecoelastika έχει συγκεντρωθεί αρκετή και σημαντική εμπειρία για τον ορθότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα.

Η δυναμικότητα του συνόλου των μονάδων τελικής αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών θα μπορούσε να ξεπερνά τους 100.000 τόνους ετησίως ως προς τη δυνατότητα επεξεργασίας των εισερχόμενων ποσοτήτων, εφόσον υπήρχε ικανή αγορά ώστε να απορροφά το σύνολο των τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων της ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών που είναι το τρίμμα η πούδρα, τα μέταλλα και τα λινά.

Βασικοί στόχοι του συστήματος της Ecoelastika για τα επόμενα 6 χρόνια λειτουργίας είναι επιγραμματικά οι εξής:

  1. Βελτίωση του συστήματος συλλογής των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία συλλογής.
  2. Μέτρα περιορισμού της αύξησης του ανοιγμένου κόστους διαχείρισης.
  3. Διεύρυνση των τελικών χρήσεων μεταχειρισμένων ελαστικών σε έργα πολιτικού μηχανικού για την απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων χωρίς την απαίτηση σημαντικών επενδύσεων, για την παραγωγή τελικών προϊόντων.
  4. Βελτίωση των συμβάσεων με τους τελικούς αξιοποιητές με στόχο την παροχή κινήτρου για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης των τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων της επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών και αντίστοιχη μείωση των αποθηκευμένων ποσοτήτων.
  5. Βελτίωση του συστήματος ελέγχου της διακίνησης των μεταχειρισμένων ελαστικών από το στάδιο της συλλογής τους από τα σημεία συλλογής μέχρι την τελική παράδοσή τους στους χώρους τελικής αξιοποίησης.
  6. Αύξηση του ποσοστού ενεργειακής αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό με απώτερο στόχο τόσο τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης, όσο και την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων στο πρόβλημα της τελικής αξιοποίησης των ελαστικών.
  7. Υπό προϋποθέσεις «ένταξη» στο σύστημα των μεταχειρισμένων ελαστικών εξωτερικής διαμέτρου άνω των 1400mm.