• ΑΡΧΙΚΗ
 • Τελικά προιόντα επεξεργασίας ελαστικών

Στην Ελλάδα λειτουργούν αυτή τη στιγμή 6 μονάδες μηχανικής επεξεργασίας.

Το προϊόν μιας τυπικής μονάδας μηχανικής κοκκοποίησης είναι κατά 65% ελαστικό (το μέγιστο, λόγω του ότι τα ελαστικά στην Ελλάδα είναι πολύ φθαρμένα) το οποίο διατίθεται σε διάφορες εφαρμογές ελαστικών προϊόντων, περίπου 20% σύρμα που διατίθεται στην χαλυβουργία για ανακύκλωση και περίπου 15% λινό και υπολείμματα που προς το παρόν είτε αξιοποιούνται ενεργειακά είτε καταλήγουν σε ΧΥΤΑ.

Οι εφαρμογές των προϊόντων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα υλικών ανάλογα με την κοκκομετρία του τρίμματος ή της πούδρας καθώς και τον βαθμό καθαρότητας του υλικού.


Ενδεικτικές Εφαρμογές


Ολόκληρα Ελαστικά

 • Μπάλες κατασκευής
 • Τεχνητοί ύφαλοι
 • Προσωρινοί δρόμοι
 • Κατασκευές ΧΥΤΑ
 • Ηχοπετάσματα – Ηχομονωτικά αναχώματα
 • Επιπλέουσες αποβάθρες
 • Ενίσχυση πρανών

Τεμάχια / Ψηφίδες / Κόκκοι / Τρίμμα / Πούδρες (0,5-300 mm)
  ↓ Τεμάχια–Κόκκοι (100–300 mm)

 • Κατασκευές ΧΥΤΑ – Αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ
 • Αποστραγγιστικές ζώνες δρόμων και κατασκευών
 • Μονώσεις
 • Υλικό επιχώσεων για δρόμους
  ↓ Τρίμμα–Πούδρα (0,5–6 mm)

 • Επιστρώματα γηπέδων και αθλητικών χώρων
 • Οδοποιία
 • Παπούτσια
 • Χαλάκια πόρτας, μοκέτες
 • Πλακάκια δαπέδων
 • Στρώματα για κατοικίδια ζώα

Ψιλή Πούδρα (0–0,5 mm)

 • Πλαστικά καλωδιώσεων
 • Θερμομονωτικά στρώματα
 • Αθλητικός εξοπλισμός
 • Πλίνθοι, τούβλα
 • Εσωτερικά τοιχώματα ελαστικών

Επανεπεξεργασμένη
Πούδρα (0–50 μm)

 • Χρωστικές ουσίες, μελάνια, επιχρίσματα
 • Πλαστικά μέρη αυτοκινήτου
 • Φλάντζες, τσιμούχες
 • Εσωτερική επένδυση διπλών τοιχωμάτων πλοίων

Μπάλες ελαστικών

Οι δεματοποιημένες μπάλες ελαστικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων στην κατασκευή κυματοθραυστών και φραγμάτων, κοιτών και πρανών ποταμών καθώς και χειμάρρων. Όπου επικρατούν ασταθείς συνθήκες οι μπάλες ελαστικών αποτελούν εναλλακτική λύση σε αντικατάσταση μιας σειράς συμβατικών υλικών, όπως είναι οι λίθινες κατασκευές, το τσιμέντο, το χαλίκι, οι αμμόσακοι προστασίας.

Ηχομονωτικά αναχώματα

Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις απαιτούν την χρήση ηχομονωτικών πετασμάτων/αναχωμάτων για τη μείωση του θορύβου ένθεν και ένθεν μεγάλων οδικών αρτηρτιών, ιδιαίτερα όταν αυτές διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η αντιμετώπιση του θορύβου μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο με χρήση ολόκληρων ελαστικών όσο και με την χρήση τρίμματος ελαστικού ως πληρωτικού υλικού σε ειδικές κατασκευές πετασμάτων.

Ελαφρύ πληρωτικό υλικό ως υπόστρωμα οδοποιίας

Τεμάχια ελαστικού συνιστώνται ως ελαφρύ πληρωτικό υλικό για χρήση σε πολλές εφαρμογές μεταξύ των οποίων είναι και η κατασκευή υποστρώματος δρόμων. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το υπέδαφος είναι σαθρό και ασταθές ενδείκνυται η συγκεκριμένη εφαρμογή. Όσο μικρότερες είναι οι διαστάσεις των τεμαχίων τόσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή του δρόμου στην κυκλοφορία καθώς και στο συνολικό βάρος της υπερκείμενης κατασκευής.

Κατασκευή αποστραγγιστικής στρώσης σε νέους ΧΥΤΑ

Το τεμαχισμένο ελαστικό έχει πολύ καλή αποστραγγιστικότητα, η οποία εξαρτάται και από τον βαθμό συμπίεσης καθώς και από την κατανομή μεγέθους των τεμαχίων. Η αποστραγγιστικότητα είναι όμοια με εκείνη του χαλικιού που χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό στην κατασκευή ζωνών συλλογής στραγγισμάτων. Επίσης κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν επιβαρύνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων στραγγισμάτων από την χρήση των ελαστικών. Αντίθετα με τα συμβατικά υλικά, σε μεγάλο βαθμό αποφεύγεται το clogging. Η χρήση αυτή είναι ήδη διαδεδομένη σε αρκετές χώρες της Ε.Ε

Κατασκευή ζώνης εκτόνωσης βιοαερίου και ζώνης αποστράγγισης ομβρίων σε αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ – ΧΥΤΑ

Και στην παρούσα εφαρμογή, όπως και στην κατασκευή της ζώνης συλλογής στραγγισμάτων σε νέους ΧΥΤΑ, το τεμαχισμένο ελαστικό χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για χαλίκι τόσο στην κατασκευή ζωνών εκτόνωσης βιοαερίου, όσο ζωνών συλλογής ομβρίων στα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ-ΧΥΤΑ με πολύ καλά αποτελέσματα. Η χρήση αυτή είναι ήδη διαδεδομένη σε αρκετές χώρες της Ε.Ε

Θερμομόνωση

Τα τεμάχια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θερμομονωτικό υλικό σε έργα οδοποιίας, σε εκσκαφές σωληνώσεων/αποχετεύσεων, ως πληρωτικό υλικό, κατασκευές κτιρίων καθώς και σε εμπορικές και βιομηχανικές κατασκευές. Χρησιμοποιούνται σε αντικατάσταση παραδοσιακών μονωτικών υλικών όπως είναι το εξελασμένο πολυστυρένιο (XPS), ελαφρά υλικά όπως το LECA (διαστελόμενο αργιλώδες αδρανές υλικό), η ιπτάμενη τέφρα από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι σκωρίες μετάλλων, υλικά τα οποία έχουν περίπου τις ίδιες ιδιότητες με τα τεμάχια ελαστικών.

Τρίμμα ελαστικού για αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής

Η ανάγκη για την κατασκευή στρώσης απορρόφησης κραδασμών σε χώρους αναψυχής (παιδικές χαρές κλπ.) και ειδικά σε χώρους όπου υπάρχει εγκατεστημένος υπερυψωμένος εξοπλισμός αναψυχής, συνοψίζεται στην Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 1177:1998, όπου προσδιορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και οι διαδικασίες ελέγχου στους χώρους αυτούς. Με την είσοδο του συνθετικού χλοοτάπητα νέας γενιάς σε γήπεδα ποδοσφαίρου απαιτείται επίσης μια χαλαρή στρώση μίγματος άμμου και τρίμματος ελαστικού, η οποία στρώνεται επί του τεχνητού χλοοτάπητα. Η στρώση αυτή εξασφαλίζει την απαιτούμενη ελαστικότητα της επιφάνειας του ποδοσφαιρικού γηπέδου που καλύπτεται με τεχνητό χλοοτάπητα τόσο για τις ανάγκες του παιχνιδιού, όσο και για την ασφάλεια των παιχτών.

Τροποποιημένη άσφαλτος με τρίμμα ελαστικού

Το τρίμμα ελαστικού μπορεί να ενσωματωθεί στο ασφαλτόμιγμα με δύο διαφορετικές μεθόδους, την υγρή μέθοδο και την ξηρή μέθοδο. Με την υγρή μέθοδο το τρίμμα ελαστικού λειτουργεί ως τροποποιητής της ασφάλτου ενώ με την ξηρή μέθοδο το τρίμμα ελαστικού χρησιμοποιείται σε αντικατάσταση αδρανούς υλικού. Και στις δύο περιπτώσεις το τρίμμα ελαστικού αναφέρεται ως CRM διότι η χρήση του τροποποιεί τις ιδιότητες του τελικού θερμού ασφαλτομίγματος. Το ελαστικό ως τροποποιητής του ασφαλτομίγματος αποτελεί έναν οικονομικό τρόπο βελτίωσης των ιδιοτήτων της ασφάλτου. Συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί λιγότερες αυλακώσεις σε τροποποιημένη άσφαλτο κατά την διάρκεια των θερινών μηνών ως συνέπεια των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς επίσης και λιγότερες ρηγματώσεις τους χειμερινούς μήνες ως συνέπεια του χαμηλών θερμοκρασιών.

Σημαντική βελτίωση των ιδιοτήτων της τροποποιημένης ασφάλτου παρατηρείται και στην περίπτωση του κυκλοφοριακού φορτίου με μείωση των ρηγματώσεων του ασφαλτοτάπητα κατά 164% ύστερα από 2.000 περάσματα οχημάτων.

Σόλες παπουτσιών

Οι σόλες των παπουτσιών μπορούν να παραχθούν από μια σειρά διαφορετικών υλικών μεταξύ των οποίων είναι το δέρμα, το ελαστικό, το λάτεξ, η πολυουρεθάνη, το καουτσούκ, το τρίμμα και η πούδρα. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή είτε ενιαίας σόλας είτε για τμήματά της. Τα τμήματα μπορούν να ραφθούν ή να συγκοληθούν μεταξύ τους και να θερμοκοληθούν με το κύριο σώμα του παπουτσιού. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σόλες από ελαστικά τέλους κύκλου ζωής συνδέονται με πλέξη ή με συγκόλληση με το κύριο σώμα.

Πλακάκια δαπέδων

Η συνήθης διαδικασία ανάμειξης πούδρας ή τρίμματος ελαστικών τέλους κύκλου ζωής με πολυουρεθάνη για την παραγωγή ελαστικών ταπήτων, πλακιδίων και δαπέδων συνήθως καταλήγει σε τελικά προϊόντα, τα οποία έχουν σχετικά χαμηλή αντίσταση διάτμησης και εφελκυσμού και υψηλά ποσοστά φθοράς από την τριβή του υλικού.

Η επιφανειακά τροποποιημένη πούδρα ελαστικού έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα περισσότερα από τα παραδοσιακά υλικά και μια πολύ καλά δομημένη επιφάνεια. Το υλικό διευκολύνει επίσης την ανάπτυξη δεσμών με τα γειτονικά υλικά κατά τη διάρκεια του βουλκανισμού του παράγοντας ένα σκληρό και σταθερό τελικό προϊόν.