Σύμφωνα με το ΠΔ 109/2004 (άρθρα 2, 3, 5) χρηματικές εισφορές χρεώνονται σε οποιαδήποτε εισαγόμενα ελαστικά στην ελληνική αγορά νέα ή/και μεταχειρισμένα (αναγομωμένα και μη) των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ1 & Δ2 που αναφέρονται στον πίνακα:

Χρηματικές Εισφορές

από 01/01/2020


Κατηγορία Α (μέσο βάρος: 8kg)

 • Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά λάστιχα και λάστιχα 4X4)
 • Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη από 17,5 ίντσες.
 • Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συμβατικά (diagonal) για μπροστινούς τροχούς
 • Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη ή ίση με 12 ίντσες
Εισφορά
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€ 1,00/τεμάχιο


Κατηγορία Β (μέσο βάρος: 50kg)

 • Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη ή ίση με 17,5 ίντσες.
 • Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης με εξωτερική διάμετρο έως και 1400mm
 • Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη από 12 ίντσες και με εξωτερική διάμετρο έως 1400mm
Εισφορά
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€ 5,86 / τεμάχιο


Κατηγορία Γ (μέσο βάρος: 4kg)

 • Ελαστικά moto
Εισφορά
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€ 0,42 / τεμάχιο


Κατηγορία Δ1 (μέσο βάρος 150kg)

 • Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου* (Grader, Loader, RDT, ADT, Crane, Mechanical Handling)

*Στην κατηγορία Δ1 συμπεριλαμβάνονται όλα τα ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου με εξωτερική διάμετρο έως και 1600mm.

Εισφορά
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€ 25 / τεμάχιο


Κατηγορία Δ2 (μέσο βάρος 100kg)

 • Ελαστικά αγροτικών οχημάτων με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1400mm έως 1600mm
 • Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με εξωτερική διάμετρο από 1400mm έως 1600mm
Εισφορά
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€ 15 / τεμάχιο


Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1600mm καθώς και τα συμπαγή ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες και δε χρεώνεται σε αυτά χρηματική εισφορά.